Pro občany

Fyzickým osobám – občanům nabízíme tyto služby:

 

Oblast občanského práva

 • posouzení věcného a právního stavu pohledávky
 • posouzení likvidity dlužníka
 • návrhy zajištění pohledávky (uznání dluhu, zajištění směnkou, majetkem,…)
 • osobní kontakt s dlužníkem
 • správu pohledávky

Jiné problémové životní situace

 • rozbor životní situace a posouzení právního stavu
 • návrh řešení situace
 • vypracování písemností (dopisy, návrhy, žádosti, smlouvy,…)
 • zastupování ve styku s dotčenými subjekty
 • zastupování před soudy

Oblast rodinného práva

 • rozbor životní situace a posouzení právního stavu (vztahy s partnerem, výchova
  a péče o děti, výživné, společné jmění manželů,…)
 • návrh řešení situace
 • vypracování písemností (dopisy, návrhy, žádosti, smlouvy,…)
 • zastupování ve styku s dotčenými subjekty
 • zastupování před soudy

Oblast obchodního práva

 • posouzení věcného a právního stavu závazku
 • posouzení poskytovatele služby nebo výrobku
 • návrhy řešení situace (splátkový kalendář, lhůty, platnost částí smluv, platnost smluv,…)
 • zastupování ve styku s protistranou, dotčenými subjekty a soudy
 • osobní kontakt s protistranou

Jiné problémové životní situace

 • rozbor situace a posouzení právního stavu (reklamace, záruční lhůty, platnost smlouvy, znalecké posudky…)
 • návrh řešení situace
 • vypracování písemností (dopisy, návrhy, žádosti, smlouvy,…)
 • zastupování ve styku s dotčenými subjekty
 • zastupování před soudy