Pro firmy

Obchodním společnostem a podnikajícím fyzickým osobám nabízíme:

Vymáhání pohledávek

  • věcný a právní rozbor pohledávky
  • vypracování profilu dlužníka
  • rozbor likvidity dlužníka
  • návrh způsobu vymožení pohledávky
  • vypracování souvisejících písemností (uznání dluhu, zajištění závazku, splátkový kalendář, směnky,…)
  • zastupování ve styku s dotčenými subjekty
  • zastupování před soudy