Dlužníci PROMO ONE s.r.o.

12.03.2010 12:26

Vážení návštěvníci,

hledáme dalšího věřitele obchodní společnosti PROMO ONE s.r.o., IČ: 29385873. Společnost dlouhodobě není schopna dostát svým závazkům. PROMO ONE s.r.o. dluží desítky tisíc svému obchodnímu partnerovi, aniž by jednatel společnosti byl tento svůj závazek ochoten plnit. Pro urychlení vymáhání dlužné částky po dlužníku PROMO ONE s.r.o., hledáme dalšího jejího věřitele s jehož součinností podáme návrh na insolvenční řízení dlužníka PROMO ONE s.r.o.

Zpět